Praktische schaaklessen 1

Book Cover: Praktische schaaklessen 1

'Leve schaakwereldkampioen Euwe!' Met deze woorden droeg op 25 december 1935 aan het slot van hun 30ste matchpartij de Rus Alexander Aljechin de hoogste schaakeer over aan de Nederlandse wiskundeleraar en latere hoogleraar in de informatica prof. dr. Max Euwe. Uit deze serie PRAKTISCHE SCHAAKLESSEN blijkt dat grootmeester Euwe, die van'1921 tot 1958 vrijwel onafgebroken nationaal schaakkampioen was en op wiens erelijst vele toernooioverwinningen prijken, behalve een uitzonderlijk sterk schaker ook een eminent schaakleraar was. Zijn boeken zijn in vele talen uitgegeven en hebben de weg geplaveid voor menig sterk schaker in binnen- en, buitenland.

DEEL 1 - VAN HUISSCHAKER TOT CLUBSCHAKER
Regels en beginselen van het spel, toegelicht met veel voorkomende wendingen uit de praktijk en 236 opgaven om het eigen inzicht te toetsen.

DEEL 2 - ALGEMENE WENKEN VOOR OPENING, MIDDENSPEL EN EINDSPEL
Een overzicht van de spelkenmerken die de basis vormen voor het beoordelen van zetten en stellingen.

DEEL 3 - OPEN INGSREPERTOIRE
De openingsfase bezien van de kant van wit en zwart. Alle gangbare openingen worden behandeld, aangevuld met adviezen voor de juiste partijopzet.

DEEL 4 - THEORETISCHE EN PRAKTISCHE EINOSPELEN
Matvoeringen, theoretische en praktische eindspelen bij veel voorkomende materiaalverhoudingen.

DEEL 5 - OORDEEL EN PLAN: DE STRATEGIE VAN HET SCHAAKSPEL
Stellingstypen en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. Niet de goede of slechte inval, maar nuchtere beoordeling en strategie bepalen de gang van zaken op het schaakbord.

BEEL 6 - HOGESCHOOL VAN HET EINDSPEL
Aan de hand van ruim 250 diagrammen uit de meester- en grootmeesterpraktijk wordt in dit deel een inzicht gegeven in vrijwel alle zich voordoende ontwikkelingen en mogelijkheden van het eindspel.

Editors:
Genres:
Bookmark the permalink.

Geef een reactie